facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4
 

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja

 
4-5 aastaste laste arengu eeldatavad oskused

Pöialpoiss see ringi lendas,
püüdis oma kodu leida.
Märkas eemal vahvat maja,
sinna oma pesa rajas.
Nüüd on rõõmu meie majas,
iga päev siin naeru kajab.

 

Rühma õpetajad:

õpetaja : Kairi Mänd

õpetaja : Terje-Ave Õunapuu

õpetaja abi : Deeli Ingerainen

muusikaõpetaja: Ruta Kukkur ruta[ät]laagrilasteaed.ee 

liikumisõpetaja: Juta Rannala  juta.rannala[ät]mail.ee  

rühma  e - post:   poialpoisid[ät]laagrilasteaed.ee                       

telefon:   58862466 

MUUSIKA                 LIIKUMINE

E 11.30-11.55            T 10.30-10.55

K 9.25- 9.50              N 10.30-10.55