facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja

 

3-4 aastaste laste arengu eeldatavad   oskused

Me selle maja noorimad,
kuid tragid, armsad, ägedad.
On tuttav lasteaia tee,
sest õde-vend meid ootab ees.


Rühma õpetajad :

õpetaja : Elina Golubeva

õpetaja : Jane Leedu

õpetaja abi : Pille Laht

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur     ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Juta Rannala     juta.rannala[ät]mail.ee

rühma  e - post:  leevikesed[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:  58600886

MUUSIKA            LIIKUMINE

E  9.00-9.20              T 9.00-9.20

K  9.00-9.20              N 9.00-9.20