facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4Vapp.png
 1969. a. jaanuaris avati Laagri alevikus, Saue sovhoosi poolt spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud maja, Saue Sovhoosi Lastepäevakodu. Lasteaed on aegade jooksul läbi teinud mitmeid nimemuutusi. Alates 1999 aastast kannab lasteaed nime Laagri Lasteaed.

Laagri Lasteaed on Saue valla   munitsipaallasteaed 3-7 aastastele lastele, mis võimaldab eelkooli-ealistele alushariduse omandamist Laagri Lasteaia õppekava alusel. 

Alates 01.09.2017 jõustunud seadusemuudatuse kohaselt teostab õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist ning korraldab  järelvalvet  Haridus- ja Teadusministeerium. Välishindamisosakonna asejuhata on Hille Voolaid, hille.voolaid[@]hm.ee, tel.73 50 109.

Laagri Lasteaias töötab 10 rühma. Rühmade nimekirjas on kuni 20 last. Reeglina on rühmad komplekteeritud ühevanuselistest lastest. Suur õueala pakub lastele erinevaid võimalusi mängudeks ja tegevusteks.

Lasteaias töötavad logopeed ja eripedagoog.Lisaks kvalifitseeritud pedagoogidele töötavad majas ka muusika- ja liikumisõpetajad.


Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 - 19.00