facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

ON VAST VAHVA MAJA SEE,
KUUS SUURT PERET ELAB SEES.
MAJA ÜHELT POOLT KUI LAEV,
TEISELT POOLT - NÄE, LASTEAED!

MÄNGUVÄLJAK ON SIIN SUUR,
KASVAB SIIN KA MITU PUUD.
TAMM NING VAHER, KASTAN SUUR
KASED JA KA ELUPUU. 

AGA KAUNI MÄNNI OTSA,
TIHKELT OKSTE VAHELE
UHKE PESAKESE PUNUND´
KAUNID, SUURED VARESED. 

NAD ON VÄGA TARGAD LINNUD,
HOOLSAD, HÄSTI TAIPLIKUD.
TORE, ET ON NAABRITEKS NAD
MEID JUST LAHKELT VALINUD.

(õpetaja Kaja Valgma)
1969. a. jaanuaris avati Laagri alevikus, Saue sovhoosi poolt spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud maja, Saue Sovhoosi Lastepäevakodu. Lasteaed on aegade jooksul läbi teinud mitmeid nimemuutusi. Alates 1999 aastast kannab lasteaed nime Laagri Lasteaed.
 
Laagri Lasteaed on Saue valla  Vapp.png munitsipaalalluvusega lasteaed 3-7 aastastele lastele, mis võimaldab eelkooli-ealistele alushariduse omandamist riikliku õppekava alusel. 

Alates 01.09.2017 jõustunud uue seadusemuudatuse kohaselt teostab õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist ning korraldab  järelvalvet  Haridus- ja Teadusministeerium. Välishindamisosakonna asejuhata on HilleVoolaid, hille.voolaid[@]hm.ee, tel.73 50 109.

Laagri Lasteaias töötab 10 rühma. Rühmade nimekirjas on kuni 20 last. Reeglina on rühmad komplekteeritud ühevanuselistest lastest. Suur õueala pakub lastele erinevaid võimalusi mängudeks ja tegevusteks.

Lasteaias töötab logopeed ja eripedagoog.Lisaks kvalifitseeritud pedagoogidele töötavad majas ka muusika- ja liikumisõpetaja.


Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 - 19.00