facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2018-2019 õ.a. JUHTLAUSE:

Hoolime ja hoiame, lindudena lendame!


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2018-2019 õ/a:

-Laps suudab teha koostööd kaaslasega

-Lapses tekib huvi looduskeskkonna vastu


4-5 aastaste laste arengu eeldatavad oskused 


Oleme aktiivsed tegutsejad, kes proovivad omandada oskust kuulata,
keskenduda ja abi paluda.
Meile meeldib probleeme lahendada positiivsel moel.

Oleme sõbralikud ja hoolivad teiste suhtes.
Tahame mõista enda ja teiste emotsioone.

Sõpradega koos on põnev ja hea mängida.

 

Rühma õpetajad:

õpetaja : Ene Sikk

õpetaja : Viive Talvik

õpetaja abi : Grita Rebane

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur  ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Kaidi Roosimägi

rühma  e - post:  lehelinnud[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:    58600708

MUUSIKA                LIIKUMINE

T 10.35 - 11.00                K 10.20 - 10.45
N10.35 - 11.00                 R 9.15 - 9.40