facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

Laagri Lasteaia 2019-2020 õ.a. JUHTLAUSE:

Linnupere õppeaasta „Rohelises Koolis“


LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019-2020 õ/a:

1.Roheline Kool saab osaks lasteaia õppetegevustes

2. Aktiiv-ja projektõppe meetodite rakendamine (sh õuesõpe).


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

1. Laps märkab keskkonnas toimuvat

2. Laps on aktiivne tegutseja


5-6 aastaste laste arengu eeldatavad oskused 


Oleme aktiivsed tegutsejad, kes proovivad omandada oskust kuulata,
keskenduda ja abi paluda.
Meile meeldib probleeme lahendada positiivsel moel.

Oleme sõbralikud ja hoolivad teiste suhtes.
Tahame mõista enda ja teiste emotsioone.

Sõpradega koos on põnev ja hea mängida.

 

Rühma õpetajad:

õpetaja : Krista Kodi

õpetaja : Viive Talvik

õpetaja abi : Grita Rebane

muusikaõpetaja: Ruta  Kukkur  ruta[ät]laagrilasteaed.ee

liikumisõpetaja: Kaidi Roosimägi

rühma  e - post:  lehelinnud[ät]laagrilasteaed.ee

telefon:    58600708

MUUSIKA          LIIKUMINE

10.45-11.15          K 09.00 – 09.25    

N 10.45-11.15          R 11.15 – 11.40

TENNIS

K 10.30-11.15

18.03.2020

15.04.2020

13.05.2020