facebook
logotype
deco
img1
img2
img3
img4

 

 

Alates 01.03.2018 on Saue Vallavalitsuse arveldusarved.

Swedbank          EE532200001120155821
Luminor             EE021700017001821116      
LHV Pank           EE097700771000592478      
SEB pank           EE781010220028782015      

 

Laagri Lasteaia köök - laagri.lasteaed[ät]daily.ee või 53070708

 

Osalustasu

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

rohkem infot  

- määrus


Söögiraha

Alates 1. septembrist 2018 on toidupäeva maksumus 1.50 eurot nendele lastele, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem omab sissekirjutust Saue vallas.

 - Saue Vallavolikogu määrust loe SIIT
-
täpsem info 

 

Lasteaia toitlustaja alates 03. september, 2012 on Baltic Restaurants Estonia AS. 
Toit meie lasteaiale valmistatakse Laagri Lasteaia köögis.

Toitlustamise korraldamine toimub järgmiselt:
lapse puudumisest, puuduma jäämisest ja lasteaeda naasmisest teavitab vanem lasteaeda (rühmaõpetajat).
Ettemaksu meie lasteaia lastevanematele toidu eest ei tule. 
Arveldamine toimub järgneval kuul, lapse kohalkäidud päevade alusel. 
Nende üle peab arvestust rühmaõpetaja laste kohalkäimise tabelis, 
mis on võrreldud toitlustaja andmetega (need  annab igal hommikul 9.30 
toitlustajale lasteaia direktor) ja selle kohta edastab toitlustajafirma 
lapsevanemale makseteatise e-postile või paberkandjal rühma.

- Toitlustajaga on sõlminud lepingu Saue Vallavalitsus.
Kõigis toitlustamisega seotud küsimustes annab vastuseid toitlustaja esindaja.

Lasteaialapse toiduraha maksmise kord Laagri Lasteaias

Lasteaialapse toiduraha maksumus on 1.50€ päeva kohta

Toiduraha maksmine toimub eelmise kuu tegelike toidupäevade eest. Toitlustaja esitab lapsevanemale e - kirja teel teatise eelmise kuu toidupäevade eest makstava summa kohta kuu kolmandaks kuupäevaks. 
Lapsevanem tasub teatises näidatud summa toitlustaja arvele hiljemalt 10. kuupäevaks.

Tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas.

Toiduraha maksekorraldusele märkida:

Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS

Selgituse lahtrisse: lasteaialapse nimi, rühm ja söögipäevade arv.

Lapsevanem teavitab e-posti aadressil laagri.lasteaed[ät]daily.ee toitlustajat lapse allergiast ja muudest ettekirjutistest toidu osas.

 

Baltic Restaurants Estonia AS
Lastekodu 31, 10113 Tallinn
Telefon: 3726014075

office[ät]balticrest.com